• Phương Thức Thanh Toán
    - Thị Trường Sỉ là nơi kết nối Người Mua Sỉ và Nhà Bán Sỉ
    - Mọi hoạt động trao đổi, thỏa thuận mua bán diễn ra trực tiếp giữa hai bên Người Mua Sỉ và Nhà Bán Sỉ
    - Được người bán tư vấn và cung cấp thêm thông tin về sản phẩm/ dịch vụ thông qua công cụ chat trực tiếp tại mỗi sản phẩm.
    - Phương thức vận chuyển đơn hàng dựa trên thống nhất giữa Người Mua Sỉ và Nhà Bán Sỉ
    - Chính sách và cách thức thanh toán đơn hàng dựa trên thông tin thanh toán của Nhà Bán Sỉ cung cấp cho Người Mua Sỉ trong quá trình trao đổi.